De basis onder elk bouwwerk is een goede fundering. Zonder goede fundering geen constructief veilig bouwwerk dat tot in lengte van jaren dienst kan doen. Het bedenken van de beste funderingsoplossing en het toepassen van de juiste funderingstechniek is een vak apart. Een echt specialisme, dat Heijmans in eigen huis heeft en waarbij we, letterlijk, kunnen bouwen op jarenlange ervaring.

Funderingen en damwanden

Funderen is de kunst om de druk van een bouwwerk goed over de ondergrond te verdelen zodat het niet inzakt of scheef gaat staan. Door een goede analyse van de ondergrond, het bouwwerk en de manier waarop het wordt geconstrueerd, bepalen we de beste basis onder het bouwwerk.

Heijmans-funderingstechnieken-Leiden.jpg

Aanbrengen van een paalfundering bij het Bio Science Park in Leiden.

Fundering op palen is in Nederland het meest gebruikelijk, waarbij palen de grond in worden geboord of geheid tot het punt waar er voldoende draagkracht voor het bouwwerk is. Bij een ondergronds bouwwerk, zoals een parkeergarage, kan de fundering ook bestaan uit de betonnen bak van de parkeergarage zelf, die dan drijft op het grondwater.

Met het aanleggen van de fundering zelf stopt het niet. Van vroeg in het ontwerp tot laat in de bouw zijn onze funderingsspecialisten betrokken. Door de synergie met andere disciplines bedenken we steeds slimmere oplossingen voor fundering en constructie. De winst zit in tijd en materiaal. Bijvoorbeeld door met 10% minder funderingspalen toe te kunnen, zoals bij de Sint Jangarage in ’s-Hertogenbosch.

Deze kennis wordt ook toegepast voor het plaatsen van damwanden. Damwanden zijn bedoeld om te zorgen voor een scheiding tussen de bouwplaats en grond en water in de omgeving. We maken een plek waar de werking van grond en water het bouwen niet verstoren. De twee elementen zijn altijd in beweging en voor een veilige bouw is het nodig die effecten uit te schakelen.

Trillen, drukken, heien, boren

De omgeving is een van onze belangrijkste aandachtspunten. Bewoners en de bebouwde omgeving rondom de bouwplaats worden meegenomen. De hinder van het werk wordt zo beperkt mogelijk gehouden, zodat gesprekken gewoon mogelijk blijven en monumenten bijvoorbeeld niet worden beschadigd.

Op basis van de omgeving wordt mede de funderingstechniek bepaald. Wanneer de overlast tot een minimum moet worden beperkt, dan worden damwanden in de grond gedrukt met perssystemen en funderingspalen in de grond geboord. Trillen en heien veroorzaken meer geluid en trillingen en zijn geschikt wanneer de omgeving minder storingsgevoelig is.

Heijmans-Funderingstechnieken-funderingen-4.jpg

De vakmannen van Heijmans Funderingstechnieken bouwen op jarenlange ervaring.

De praktijk

  • St.-Jan parkeergarage ’s-Hertogenbosch
  • Fourty5High Amersfoort
  • Timmerhuis Rotterdam
  • Drachtsterweg
  • Wilhelminakanaal Tilburg
  • Sporen in Den Bosch
  • Bio Science Park Leiden
  • Parallelstructuur A12 - Gouda
  • N23 Westfrisiaweg
Funderen
Funderen
Funderen is teamwork