Tunnels, bruggen en viaducten ontknopen verkeersstromen en verbeteren verbindingen. Fietsers, voetgangers, automobilisten, treinen en schepen die elkaar ongehinderd kunnen kruisen maken het verkeer tot een veiliger plek en versnellen de doorstroming. Deze kunstwerken in onze infrastructuur komen tot stand door specialisten die de zware onderdelen tot op de millimeter nauwkeurig plaatsen.

In ons dichtbebouwde land zijn er nog weinig plaatsen waar werk aan onze wegen kan zonder verkeershinder te veroorzaken. Dat moet minimaal zijn. Het realiseren van een tunnel, brug of viaduct op een veilige en tegelijk snelle manier start met een uitgekiende planning. Specialisten van Heijmans Span- en Verplaatsingstechnieken bedenken de werkwijze en –volgorde waarmee de hinder voor de omgeving zo minimaal mogelijk is en voor de opdrachtgever zo snel mogelijk zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten.

Sporen Den Bosch
Sporen Den Bosch
Sporen Den Bosch Inschuiven dubbele spoorbrug

Ruimte voor krimp

Het bouwen van infrastructurele kunstwerken is millimeterwerk. De delen waar bruggen, tunnels en viaducten uit worden opgebouwd wegen tonnen en dienen precies op de plek te liggen. In de loop van de jaren dient juist de werking van de materialen te worden opgevangen, zonder dat er scheurvorming, lekkage of instabiliteit optreedt. Deskundigen bedenken hoe deze onder- en bovengrondse verbindingen moeten worden gebouwd voor een betrouwbaar en onderhoudsarm leven.

IMG_0008.jpg

Aflaten bekistingen E403 bij Zeebrugge

BERD MSS-2-2000.jpg

Aflaten stalen vakwerken A11 in Belgiƫ

De praktijk