Een weg die efficiënt en veilig gebruikt moet worden, bestaat uit méér dan asfalt. Belangrijk zijn ook een veilige geleiding van het verkeer door middel van markeringen en geleiderail, geluidsbeheersing, de aanleg van betonverhardingen en wegonderhoud om de wegen in goede staat te houden. Dat is het terrein van Wegspecialismen. Wij zijn uw expert op het gebied van wegonderhoud, asfalt, geluidsschermen, betonnen wegen, wegmarkeringen, geleiderails, dijkversterking en verkeerstechnieken.

Betonverhardingen en betonproducties

Wegspecialismen biedt het hele scala aan betonverhardingen: van in beton getrokken lijnvormige elementen als banden, goten en barrières tot zwaar belaste terminals, vliegvelden, fietspaden, bermverharding, wegen, printbeton en doelgroep stroken. Kwalitatieve en duurzame betonverhardingen vergen minimaal onderhoud. Ribbel- en spoorvorming zijn verleden tijd. Minder onderhoud garandeert ook minder hinder in de toekomst.

Bermbeveiliging

Heijmans is verantwoordelijk voor ontelbare kilometers geleiderail langs het Nederlandse wegennet. Geleiderail voorkomt dat automobilisten van de weg afraken bij een plotselinge manoeuvre, maar beschermt weggebruikers ook tegen obstakels, zoals vaste voorwerpen, steile taluds, watergangen en hoogteverschillen bij bruggen en viaducten. Heijmans verdiept zich daarbij ook in de ontwikkeling van nieuwe materialen, zoals flexibele geleiderail met een soort 'kreukelzone' en de aanpassing van processen, waardoor de aanleg van geleiderail nu twee keer zo snel gaat dan voorheen.

Voormontage geleiderail
Voormontage geleiderail
Voormontage geleiderail Het beschermen van weggebruikers tegen obstakels

Markeringen

Rijbanen, in- en uitvoegstroken, voorsorteervakken, oversteekplaatsen, parkeervakken, verkeerssymbolen; wegdekmarkeringen van Heijmans brengen orde in de (verkeers)chaos. Niet alleen op de weg, maar ook op vliegvelden, bedrijventerreinen, sportvelden en schoolpleinen, etc. Markeringen zijn er in vele varianten, zowel voor permanente als voor tijdelijke toepassingen. Van wegenverf tot thermoplast, sprayplast, polyurethaan, twee componenten acrylaatverf en plakmarkeringen. En vergeet niet de nieuwe agglomeraatmarkeringen, die bij regen altijd goed zichtbaar boven het wegdek uitsteken. Heijmans heeft altijd de juiste oplossing paraat.

Meer informatie

Aanbrengen markeringen
Aanbrengen markeringen
Aanbrengen markeringen Voor veilig verkeer zijn markeringen onmisbaar

Geluidbeheersing

Beheersing van het verkeersgeluid, bijvoorbeeld met geluidsschermen en -wallen is onmisbaar om ons drukke land leefbaar te houden. Ze voorkomen overlast voor woonwijken, scholen, bedrijventerreinen en natuurgebieden nabij de wegen. Maar ze moeten wel in harmonie zijn met het totale gebied. Geluidsschermen zijn er dan ook in elke denkbare kleur en in talloze varianten, van glas, kunststof, hout, staal, beton of aluminium.

Langs het Sciencepark in Amsterdam Oost / Watergraafsmeer plaatste Wegspecialismen unieke geluidsschermen van 24 meter; dit zijn de hoogste geluidsschermen van Nederland, met een slanke constructie die toch windbestendig is.

Wegonderhoud

Uit handen van Wegspecialismen komen vele innovaties, zoals de stille voegovergang 'Brainjoint' en Elastocoast voor kustbescherming en dijkbescherming. Of denk aan levensduurverlengend onderhoud en stroefheidverbeterende maatregelen, die ervoor zorgen dat een weg weer een nieuw leven krijgt. Wegspecialismen brengt kunststofcoatings en vloeistofdichte verhardingen aan, vult scheuren, vernieuwt voegvullingen in beton, voert kleine beton- en asfaltreparaties uit en conserveert ook stalen brugdekken, door ze van een kunststof deklaag te voorzien.

Verkeerstechnieken

Veranderingen in het verkeer kunnen tot gevaarlijke situaties en onvoorspelbaar gedrag van weggebruikers leiden. Het is daarom cruciaal dat er adequaat en effectief gehandeld wordt bij elke verkeersverandering. We zien het als onze taak dergelijke situaties vooraf zo goed mogelijk in te schatten en het verkeer in goede banen te leiden.

Een optimale verkeersdoorstroming en veiligheid vraagt om méér dan simpelweg het plaatsen van tekstborden, barriers, verkeersregelinstallaties, dranghekken en het leveren van verkeersregelaars. Heijmans Verkeerstechnieken denkt vanuit de weggebruiker en is dé specialist in het managen van verkeer tijdens wegwerkzaamheden, evenementen en calamiteiten.